Rachunkowość ACCA- Poziom Profesjonalny

Adresaci studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły poziom „Fundamentals” (Applied Knowledge and Applied Skills) certyfikowany przez ACCA i chcą zdobyć całą kwalifikację ACCA.

Cel studiów

 Studia podyplomowe na poziomie Professional przygotowują do 4 egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional. Stanowią one naturalną kontynuację uzupełniających studiów magisterskich akredytowanych przez ACCA lub studiów podyplomowych ACCA poziomu Fundamentals (Applied Knowledge and Applied Skills). 

Czas trwania i program studiów podyplomowych

 Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych. Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, webinaria on-line, e-learning off-line.

Zajęcia stacjonarne odbywać będą się co dwa lub trzy tygodnie w soboty i niedziele. Planuje się przeprowadzić łącznie 152 godziny (19 dni) zajęć stacjonarnych. Zajęcia e-learningowe (36 godzin) odbywać się będą według harmonogramu zajęć firmy BPP. Razem wymiar godzinowy wynosi
188 godzin.
 
Program studiów podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny - podział na semestry
Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba
godzin
1.
Strategic Business Leader (SBL)
48
2.
Strategic Business Reporting (SBR)
56
 
Razem semestr I
104
3.
Advanced Performance Management (APM)
42
4.
Advanced Audit and Assurance (AAA)
42
 
Razem semestr II
84
 
RAZEM
188
Wszystkie przedmioty są realizowane wyłączenie w języku angielskim.
 

Wykładowcy

 mgr Maciej Gierusz (UG, wykładowca ACCA)

Ashim Kumar FCCA, MBA
mgr Waldemar Majek ACCA

Wymagania wstępne

 Kandydat na studia podyplomowe z poziomu profesjonalnego musi legitymować się ukończonym poziomem „Fundamentals” (Applied Knowledge and Applied Skills) certyfikowanym przez ACCA. Te studia pomyślane są jako kontynuacja:

  • uzupełniających studiów magisterskich o specjalności „Rachunkowość ACCA”, które realizuje Wydział Zarządzania UG,
  • studiów podyplomowych 4-semestralnych „Rachunkowość ACCA”, również prowadzonych przez Wydział Zarządzania UG, bądź
  • studiów niestacjonarnych „Finanse w przedsiębiorstwach - akredytowanych przez ACCA”, które realizuje Wydział Ekonomiczny UG.
Wymagany jest tytuł licencjata lub magistra (ukończone studia I lub II stopnia lub ukończone jednolite studia magisterskie) oraz 9 zaliczonych przedmiotów z poziomu „Fundamentals” (Applied Knowledge and Applied Skills) ACCA.
Kandydat powinien znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Dokumenty rekrutacyjne

 

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
  3. Świadectwo ukończenia poziomu Fundamentals (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowość ACCA lub Finansów przedsiębiorstw – akredytowanych przez ACCA, bądź świadectwa zdania egzaminów w ACCA).
  4. Zdjęcie legitymacyjne.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Opłaty i terminy rekrutacji

 Całkowity koszt studiów „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” wynosi 13 828 zł.

  1. Opłata za jeden semestr Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim wynosi 4.950 zł (wnoszona w dwóch ratach za każdy semestr). Przy zapłacie jednorazowej łączna opłata za dwa semestry wynosi 9.800 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 4 raty po 2.500 zł.
  2. Opłata dla Partnera Edukacyjnego, firmy BPP Professional Education – 3 828 zł- za dostęp do materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i elektronicznej, w tym dostęp do e-learningu i webinariów on-line na platformie edukacyjnej. Opłata ta jest rozłożona na dwie raty.
Całkowity koszt studiów „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” wynosi 13 828 zł.
Do tego dochodzą opłaty za egzaminy wnoszone bezpośrednio do ACCA według zasad tej organizacji: http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty
Etapy:
1. Rejestracja w IRK: od 5.06.2018 r. do 9.10.2018 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 5.06.2018 r. do 10.10.2018 r.
3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 11.10.2018 r.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
dr Jarosław Kujawski
tel.: +48 601 649 535